Bieden, kopen & afhalen

Klik op de onderwerpen voor meer informatie over de gang van zaken rondom bieden, betalen en afhalen op de veiling.

Hoe werkt een timed online veiling?

Een Timed online veiling verloopt in zijn geheel via het internet. U biedt d.m.v. een auto bod. Dit betekent dat u een maximale bieding kunt invoeren bij het desbetreffende kavel en dat het systeem vervolgens voor u biedt, totdat u bent overboden. Uiteraard kunt u uw bod tussentijds altijd verhogen. Bij twee gelijke biedingen wordt het kavel aan de eerste bieder toegekend, maar kan de ander zijn bod altjd nog verhogen.

De veilingen worden gefaseerd gesloten. Dit betekent dat er elke 5 minuten 20 kavels worden gesloten. Wanneer iemand in de laatste 5 minuten biedt, wordt de veiling van het betreffende kavel tot 5 minuten verlengd, zo heeft de tegenpartij weer voldoende tijd om een hoger bod uit te brengen.

Tot 5 minuten voor sluiting van een kavel ontvangt u een e-mail wanneer u een bieding plaatst of wordt overboden. Daarna kunt u dit alleen in de catalogus zien.

ALLE BIEDINGEN ZIJN BINDEND EN KUNNEN NIET WORDEN INGETROKKEN.

Dit zijn de biedstappen:

Van  Tot Biedstap
€20 €100 €5
€100 €200 €10
€200 €1000 €20
€1000 €2000 €50
€2000 €5000 €100
€5000 €10000 €200
€10000 €50000 €500
€50000 - €1000

 

 

Bij elke aankoop wordt er bovenop de hamerprijs 30% opgeld en 1 Euro tafelgeld in rekening gebracht.

Let op: op sommige aankopen kan volgrecht van toepassing zijn.

 

Volgrecht

Volgrecht is een vergoeding die door de koper van een kunstwerk wordt betaald en die geldt voor kunstwerken van levende kunstenaars en van kunstenaars die korter dan 70 jaar geleden zijn overleden. Volgrecht is van toepassing op kunstwerken met een transactiewaarde vanaf € 3000,- inclusief opgeld en tafelgeld, BTW niet meegerekend.

D.w.z. vanaf een hamerprijs van € 2404,-.

Het volgende tariefstelsel is bij het volgrecht van toepassing: 

4% van het deel van de verkoopprijs t/m € 50.000
plus 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 t/m € 200.000
plus 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 t/m € 350.000
plus 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 t/m € 500.000
plus 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven de € 500.000

 

Het betalen en ophalen van uw aankopen uit de Juni 2024 Veiling kan op afspraak vanaf donderdag 20 juni t/m vrijdag 5 juli. Het veilinghuis is maandag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur geopend, donderdag 20 juni vanaf 14 uur en zaterdag 22 juni van 10 tot 17 uur.

 

Betalingen in het veilinghuis

U kunt uw nota contant of met pinpas betalen. Indien u met een pinpas betaalt, houdt dan rekening met uw daglimiet. U kunt dit (online) wijzigen bij uw bank. Betalen met credit cards is niet mogelijk en biljetten van 500 euro worden niet geaccepteerd.

 

Betalingen per bank

U kunt het geld overmaken op onderstaande IBAN o.v.v. uw biednummer.

 

NL12 ABNA 0601 5117 00

ABNANL2A

ABN AMRO

DERDENGELDEN REGISTER VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES

BARGELAAN 2, 2333 CT, LEIDEN, NETHERLANDS

 

Indien u wilt betalen van een rekening buiten de SEPA regio, dan dient u contact met ons op te nemen i.v.m. extra bankkosten. Alle bijkomende bankkosten zijn voor rekening van de koper.

 

Klik hier voor een overzicht van de SEPA landen.

 

Betalen met Paypal is mogelijk op aanvraag. Let op, er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Parkeren

Er zijn twee laad-en-los plekken in de Nieuwstraat. In de nabije omgeving bevinden zich twee supermarkten (Hoogvliet en AH) met parkeergarages en er is een grote ondergrondse parkeergarage onder de Garenmarkt.

 

U kunt uw aankopen laten versturen (m.u.v. meubels, grote en/of zware objecten). Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u ons dat per e-mail laten weten.

Protocol m.b.t. het versturen van pakketten:

· Voor het verzenden van pakketten maken wij voornamelijk gebruik van Myparcel.

· Verzendkosten bestaan uit porto, verpak- en transportkosten.

· Wij verpakken zorgvuldig, met gebruik van noppenfolie en andere beschermende materialen.

· Alle aankopen verzenden wij aangetekend en verzekerd.

· Verzekering boven de 250 euro wordt per 500 euro trapsgewijs iets duurder. Verzekeren kan tot maximaal € 5.000 binnen Nederland.

Postzendingen kunnen met een maximaal gewicht van 30 kg en een maximale afmeting van 175 x 78 x 58 cm. Mocht uw verzendverzoek buiten deze maten vallen zal er gezocht worden naar een passende verzendservice, de kosten zullen dan wel hoger uitvallen.

Wilt u hiervan afwijken en iets bijvoorbeeld zonder handtekening of verzekering laten verzenden? Laat ons dit dan weten voor wij tot verzending overgaan.

Indien u het pakket via een ander bedrijf wilt laten verzenden, houdt u er dan rekening mee dat we naast de verzendkosten ook administratieve kosten in rekening kunnen brengen.

 

Wanneer wordt mijn pakket via Myparcel verzonden?

· Na uw verzoek tot verzending ontvangt u een mail met een aangepaste factuur. Dit kan i.v.m. drukte rondom de veiling enkele dagen duren. 

Als u naar aanleiding van de nieuwe factuur afziet van verzending verzoeken wij u dit z.s.m. schriftelijk door te geven!  

Wanneer u na uw bevestiging en acceptatie van de prijsopgave toch nog afziet van verzending, zijn wij genoodzaakt de reeds gemaakte verpakkingskosten (het totale verzendbedrag minus de kosten van Myparcel) in rekening te brengen.

· Na ontvangst van de betaling bieden wij uw pakket aan bij Myparcel Het verzenden kan een aantal dagen duren i.v.m. de grote drukte rondom de veiling.

· Wanneer het pakket is aangeboden aan Myparcel ontvangt u automatisch een e-mail met de Track & Trace gegevens.

Het versturen van een pakket is de keuze van de klant, waarmee Veilinghuis Onder de Boompjes wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schade of vermissing die is ontstaan vanaf het moment van aanbieding bij Myparcel of een ander transportbedrijf.

 

Transport

Wij beschikken over een eigen bestelbus. Voor informatie en een offerte voor het transporteren/versturen van meubels, grote en/of zware objecten of grotere hoeveelheden verzoeken wij u om contact met ons op te nemen 071-5145832 / info@onderdeboompjes.nl.

Indien u gebruik wilt maken van een andere transportdienst, dan dient u dat vooraf per e-mail of telefonisch kenbaar te maken. Houdt u er rekening mee dat de transporteur zelf verantwoordelijk is voor het verpakken van de goederen.

 

Op verzoek kunnen wij een conditierapport en/of extra foto's sturen van kavels in onze veiling. Deze verzoeken zullen tijdens de kijkdagen uitgevoerd worden. U kunt uw verzoek sturen naar info@onderdeboompjes.nl.

 

In de (online) catalogus worden condities aangeduid met een letter.

Conditie Schilderijen, tekeningen, aquarellen en grafiek Glas en keramiek Meubels & overig Goud , zilver en juwelen
A Perfecte staat, dan wel goed gerestaureerd Perfecte staat Perfecte staat, dan wel goed gerestaureerd Nieuwstaat
B Niet schoongemaakt, minieme beschadigingen Schilfertjes, krasjes, gebruikssporen, goed gerestaureerd Gebruikssporen, minieme defecten, kleine manco’s Gebruikssporen, minieme slijtage, defecten en manco’s
C Kleine zichtbare beschadigingen scheur, haarlijn, kleine chips/manco’s Enige restauratie nodig voor gebruik Ernstige slijtage, defecten en manco’s.
D Slechte staat Slechte staat Slechte staat Slechte staat

 

Wij vragen u in verband met condities aandacht voor het volgende:

· Beschadigingen aan lijsten worden niet vermeld en worden nimmer in de beoordeling en of taxatie meegenomen.

· Bij samengestelde kavels wordt de conditieaanduiding bepaald op basis van de gemiddelde staat van het totaal.

· Er wordt geen garantie gegeven op de werking van uurwerken, technische en/of elektrische apparaten.

· Een codering geeft slechts een indicatie en kan nimmer aanleiding zijn voor het ontbinden van de aankoop. U dient te allen tijde zelf de staat van objecten te beoordelen, dit geldt ook voor kavels zonder codering.

 

Belangrijke informatie t.a.v. schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek.

Onder verwijzing naar Art. 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden maken wij u speciaal met betrekking tot de schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek op het volgende opmerkzaam:

Voor- en achternaam van de schilder met geboortedatum (en sterfdatum): wij garanderen dat het een werk van deze meester is vervaardigd.

Gesigneerd: Dit betekent dat de signatuur van de genoemde meester op het werk voorkomt. Deze toevoeging betekent echter niet, dat hiermede enige garantie wordt gegeven betreffende de echtheid van het betrokken werk.

Toegeschreven aan/Mogelijk: naar de mening van de veilinghouder mogelijk een werk van deze kunstenaar, echter geen absolute zekerheid hieromtrent.

Omgeving: stilistische overeenkomsten met werk van de genoemde kunstenaar en afkomstig uit diens tijd.

 

Gebruikte veilingtermen en afkortingen

· A.T.P. à tout prix. Frans voor: tegen elk aannemelijk bod

· Krt. Karaat m.b.t. goud

· Ct. Karaat m.b.t. edelstenen

· BWG Beneden wettelijk gehalte

 

1. De goederen worden voetstoots verkocht, gezien of niet gezien en zijn direct na toeslag voor rekening en risico van de koper, tegen een opgeld van 30% van het bedrag van aankoop.

2. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van de veilinghouder te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om goederen tot zich te nemen en te betalen. Verkoper, noch veilinghouder, zijn tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

2a. In afwijking van art. 2 is veilinghouder bereid de geveilde goud- en zilverwerken (uitgezonderd edelstenen), schilderijen, aquarellen, tekeningen, bronzen sculpturen, indien de voor- en achternaam is vermeld, tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, echter met dien verstande dat koper binnen een periode van 10 dagen na datum van verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst, dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend was geweest, deze van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.

2b. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving mondeling tijdens de veiling werd verstrekt. Deze bereidheid vervalt eveneens, indien en voor zover de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van toewijzing bevond.

3. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een lastgever of een meester te kunnen beroepen.

4. De veilinghouder behoudt zich de volgende rechten voor:

· Zonder opgaaf van redenen personen als bieder of koper te weigeren.

· Te allen tijden wijzigingen aan te brengen in de orde van verkoop.

· Nummers toe te voegen of te doen vervallen.

· Kopen te combineren of te splitsen.

· Kopen niet te gunnen of aan te houden.

· Terstond na de toewijzing van een koop gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, bij weigering of onmacht wordt de betreffende koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.

· Goederen te herveilen indien de koper terstond volledige naam en adres aan de veilinghouder weigert bekend te maken.

· Goederen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een andere reflectant.

· Namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen.

· Kopen waarover een verschil is gerezen, opnieuw in veiling te brengen.

5. Betaling dient te geschieden in euro's, contant, per pin of per bank, alvorens de goederen in ontvangst genomen kunnen worden.

6. Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.

7. Eerst na afloop van iedere zitting en op vertoon van een betalingsbewijs kunnen de goederen in ontvangst genomen worden. Dit is tevens dagelijks mogelijk tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

8. De goederen dienen uiterlijk een week na de laatste veilingdag (m.u.v. van aankopen in de aftersales die na afloop van de veilingweek zijn gedaan) te zijn betaald en afgehaald. Indien de goederen niet binnen deze termijn zijn betaald en afgehaald, kan per dag € 50,- in rekening gebracht worden, ongeacht het bedrag van de verkoopnota.

Aankopen uit de aftersales die na afloop van de veilingweek zijn gedaan, dienen uiterlijk een week na aankoop te zijn betaald en afgehaald. Indien de goederen niet binnen deze termijn zijn betaald en afgehaald, kan per dag € 50,- in rekening gebracht worden, ongeacht het bedrag van de verkoopnota.

9. Van voor ons onbekende kopers kan een handgeld gevraagd worden ten bedrage van 30% van het aankoopbedrag.

10. Het tafelgeld bedraagt 1 euro per kavel.

11. Een ieder die aan de veiling deelneemt, dient voor de veiling volledige naam, adres en telefoonnummer op te geven en zich te kunnen identificeren, waarna men een biednummer ontvangt. Indien gewenst kan men deze gegevens na de veiling geretourneerd krijgen. Zo niet, dan wordt men opgenomen in het klantenbestand en ontvangt men automatisch een uitnodiging voor volgende veilingen.

12. De veilinghouder staat niet in voor de herkomst van de verkochte zaken. Indien deze van diefstal afkomstig mochten zijn, aanvaardt de veilinghouder geen enkele aansprakelijkheid jegens de koper die door de oorspronkelijke eigenaar van de zaak tot afgifte van de zaak wordt aangesproken.

13. Uitbetaling aan de inzender van tijdens de veiling verkochte goederen kan slechts geschieden, indien deze goederen zijn betaald door de koper. Uitbetaling van ingezonden goederen geschiedt telkens vanaf vier weken na de laatste veilingdag.

14. Niemand zal zich kunnen beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden.

Registreren

Om als bieder aan een veiling te mogen deelnemen, dient u zich te registreren. Het registratieformulier bevindt zich rechtsboven.

Klik op 'Inloggen of Registreren' en er verschijnt een inlogpagina. Klik vervolgens op "Maak account aan". Vul uw gegevens in en vergeet niet de voorwaarden te accepteren. Na een succesvolle registratie ontvangt u een activatiemail. Activeer uw account en vervolgens kunt u bieden en kavels aan uw favorieten toevoegen.

Accountmenu

Het accountmenu bevindt zich rechtsboven of onderaan de pagina indien u een 'handheld' apparaat gebruikt (bv. smartphone). 

Biedingen en favorieten

Klik in een beschrijving op het hartje om het desbetreffende kavel aan uw favorieten toe te voegen/ of te verwijderen. Klik in het catalogusmenu op 'Mijn kavels' of op het "hartje" onderaan de pagina indien u een 'handheld' gebruikt om een overzicht van uw favorieten en biedingen te zien. U kunt dit overzicht printen door rechtsboven op het print icoon te drukken.

In de menubalk kunt u filteren op “aftersales”. Als u bij het lot van uw keuze op "kopen" drukt, dan ziet u de gevraagde prijs en daaronder de prijs incl. veilingkosten. Klik wederom op “kopen” om de aankoop te bevestigen. Vervolgens ontvangt u een e-mail met factuur en kunt u het kavel terugvinden in uw “Aankopen”.