Informatie

Adresgegevens

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden   tel: +31 (0)71-514 58 32  |  e-mail: info@onderdeboompjes.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 10 - 17 uur, op afspraak

Bankgegevens

IBAN: NL12ABNA0601511700  |  BIC: ABNANL2A

Directie & staff

Mr. Pieter-Gerrit Binkhorst, Gijs Essink, Guido Lodder, Neeltje van Aardenne, Allard Giltaij Jansen, Daan Oosterbaan en Maarten-Lucas van der Meeren (stagair).

Taxaties

Op afspraak taxeren wij aan huis, door geheel Nederland.
Taxaties kunnen worden verricht ten behoeve van veiling-, verzekerings-, successie- en/of onderlinge verdelingsdoeleinden. Indien gewenst wordt een rapport opgemaakt.

Inbreng van goederen

Inbreng van goederen is op werkdagen op afspraak mogelijk van 10-17 uur. (Zie verder Taxaties & inname.)

Opgeld

Het opgeldpercentage van Veilinghuis Onder de Boompjes bedraagt 30% incl. BTW. (Zie ook onze algemene voorwaarden.)

Fotoservice

Op verzoek kunnen wij extra foto's sturen van kavels in onze veiling. Deze verzoeken zullen tijdens de kijkdagen uitgevoerd worden. U kunt uw verzoek sturen naar info@onderdeboompjes.nl .

Koopopdrachten

Vanaf de website kunt u biedingen uitbrengen nadat u een account heeft aangemaakt. Koopopdrachtformulieren zijn ook tijdens de kijkdagen verkrijgbaar en kunnen tot een kwartier voor aanvang van de veiling verstuurd of overhandigd worden aan de veilingmeester.

Volgrecht

Het volgrecht is een vergoeding die door de koper van een kunstwerk wordt betaald en die geldt voor kunstwerken van levende kunstenaars en van kunstenaars die niet lander dan 70 jaar geleden zijn overleden. Volgrecht is van toepassing op kunstwerken met een transactiewaarde vanaf € 3000,- inclusief opgeld en tafelgeld. D.w.z. vanaf een hamerprijs van € 2308,-. Zie voor percentages de Algemene Voorwaarden.

Transport & verhuizingen

Wij bevelen Rick Frangenheim Transportdiensten aan voor transport van uw goederen van of naar het veilinghuis. Tel. 06-28141234 of info@frangenheim.nlTevens verzorgen wij transporten en verhuizingen binnen Europa. Informatie: Pieter-Gerrit Binkhorst: 071-514 58 32.

Woningontruiming

Voor het ontruimen van een woning werken wij samen met CVS Woningontruimingen. Het totaalconcept dat CVS aanbiedt voor woningontruiming is uitstekend verzorgd. In samenspraak met ons transporteert CVS antieke en waardevolle spullen naar het veilinghuis. Voor de goederen die in de woning achterblijven, heeft mevrouw Carry van Swieten een breed netwerk opgezet van maatschappelijke en kerkelijke instanties om deze nog een tweede leven te kunnen geven. De onbruikbare huisraad gaat naar de plaatselijke milieustraat.
CVS werkt in de regio Leiden, Bollenstreek, Den Haag, Delft, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Gouda. In andere regio’s kan CVS u in contact brengen met partners.

CVS, Carry van Swieten
Jacoba van Beierenlaan 63
2353 DT Leiderdorp
071 - 589 51 35
info@woningontruiming-cvs.nl

Afwikkeling nalatenschappen

Wij werken samen met Partiar B.V., executeur van nalatenschappen. Dit bedrijf heeft ruim tien jaar ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en doet dit altijd samen en in nauw overleg met erfgenamen. Ingewikkelde kwesties rond inboedelverdeling en onenigheid tussen erfgenamen kunnen door Partiar worden opgelost. Alle bezittingen van de overledene kunnen door hen worden verdeeld over de erfgenamen of worden verkocht. Schulden worden voldaan vanuit de nalatenschap. Tevens verzorgen zij de fiscale afhandeling zoals aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting.

Partiar B.V.
Madame Curiestraat 22F
2171 TW Sassenheim
0252-231685
www.partiar.nl 

Federatie TMV

Veilinghuis Onder de Boompjes is gecertificeerd lid van de Federatie TMV, de brancheorganisatie voor veilinghouders en taxateurs.

Lezingen

Op verzoek organiseert het veilinghuis lezingen over de gang van zaken rondom veilingen voor groepen van 10 - 40 personen.
Bel voor inlichtingen met Pieter-Gerrit Binkhorst: 071-514 58 32.

Veilingmeester nodig?

Voor evenementen of speciale gelegenheden waar een ervaren veilingmeester voor nodig is, kunt u contact opnemen met Pieter-Gerrit Binkhorst: 071-514 58 32.

Gebruikte veilingtermen en afkortingen

 • Kavel of lotnummer
  De roerende zaak of samenstel van roerende zaken, welke onder een nummer word(t)en geveild
 • A.T.P.
  'à tout prix'. Frans voor: tegen ieder aannemelijk bod
 • Krt.
  Karaat
 • Bwg
  Beneden wettelijk gehalte
 • Met de keur
  De koper van het eerste nummer heeft het recht, maar niet de plicht, direct na de toeslag kenbaar te maken dat hij nog een of meer van dezelfde goederen toegewezen wenst te krijgen
 • Koopopdracht
  Schriftelijke bieding: de veilingmeester biedt voor u in uw commissie
 • Opgeld
  Het percentage dat de koper verplicht is te betalen boven zijn bod

De veilingbon

Veilingbonnen zijn een leuk cadeau voor bijvoorbeeld een huwelijk, verjaardag, jubileum et cetera. De bonnen zijn vanaf € 50,- te verkrijgen bij het Veilinghuis.