Veilingagenda

MAART 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        11 maart

Kijkdagen:                   17 - 20 maart

Veilingen:                    20 - 22 maart (timed online)

 

JUNI 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        10 juni

Kijkdagen:                   16 - 19 juni

Veilingen:                    19 - 21 juni (timed online)

 

SEPTEMBER 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        16 september

Kijkdagen:                   22 - 25 september

Veilingen:                    25 - 27 september (timed online)

 

DECEMBER 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        2 december

Kijkdagen:                   8 - 11 december

Veilingen:                    11 - 13 december (timed online)