Veilingagenda

DECEMBER 2022:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        3 december

Kijkdagen:                   9 - 12 december

Veilingen:                    12 - 14 december (timed online)

 

MAART 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        10 maart

Kijkdagen:                   17 - 20 maart

Veilingen:                    20 - 22 maart (timed online)

 

JUNI 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        9 juni

Kijkdagen:                   16 - 19 juni

Veilingen:                    19 - 21 juni (timed online)

 

SEPTEMBER 2023:

Inbreng:                       op afspraak

Catalogus online:        15 september

Kijkdagen:                   22 - 25 september

Veilingen:                    25 - 27 september (timed online)